Maiburogu

Utbränd japansk översättare och tecknare

Tänk på vad du tänker på

“Tänk på vad du tänker på.” är något som handledaren på den kurs jag för närvarande deltar i alltid återkommer till. Och det är så sant som det är sagt. För se däri ligger grunden till såväl kognitiv beteendeterapi (KBT), som till mindfulness och positivt tänkande. Över huvud taget innehåller den där korta meningen ett […]

Ett politiskt beställningsjobb

Utredningen om sexköpslagens effekter har lagt fram sitt betänkande, läser jag idag i en artikel om sexköpslagsutvärderingen på Newsmill. Regeringen beställde en utredning som inte fick ifrågasätta själva sexköpslagen utan bara skulle bekräfta dess effektivitet och ge förslag på straffskärpningar, och det är också precis vad man fått. En utredning som erkänner att man inte […]