Recension: I trygghetsnarkomanernas land

by Andreas

I trygghetsnarkomanernas land: Sverige och det nationella paniksyndromet, av David Eberhard.

I den här boken redogör David Eberhard för sin personliga teori bakom den ökande ohälsan i landet, i form av bland annat ökande utbrändhet, sjukskrivningar och förtidspensioneringar. Eberhards samhällsanalys är kritisk och tidvis bitsk, men alltid träffsäker och befriande klarsynt, och han förklarar övertygande hur det kan komma sig att vi i världens kanske mest jämställda och trygga land, med väl utbyggd offentlig sektor och sociala skyddsnät, har ett av världens högsta ohälsotal. Hur den rent allmänmänskliga driften efter att skapa trygghet och säkerhet för sig själv och ens avkomma leder till ett allt mer begränsande samhälle för människorna som lever i det, inte bara nationellt utan också internationellt; hur kraven på ständigt ökad trygghet sprider sig från land till land inte minst sedan tillkomsten av EU. Det är oerhört intressant läsning, och jag håller verkligen med Eberhard i många av hans tankar och slutsatser.

Den här boken är ingen vetenskaplig avhandling utan, som jag redan nämnt, Eberhards högst personliga tankar, men med sin klarsynthet och skärpa anser jag att han skapat en milstolpe i studien av välfärdssamhället. Oavsett om man håller med honom i vare sig i hans tankar eller i hans slutsatser, så tycker jag att den här boken skulle vara obligatorisk läsning för såväl studenter av politik och statsvetenskap som för helt vanliga människor med ett intresse för hur vårt land ser ut och vart det är på väg.

[5/5] Betyg: fem av fem.

Boken kan exempelvis inhandlas hos AdLibris.

Här kan du hitta vad andra bloggare skriver om I trygghetsnarkomanernas
land – Sverige och det nationella paniksyndromet av David Eberhard