Maiburogu

Utbränd japansk översättare och tecknare

Nymoralismen sticker upp sin fula nos

DN rapporterar att anställda på regeringskansliet medelst internetcensur skall förhindras att besöka webbplatser som handlar om ”krig, terror, vapen och sex”. Det är förvaltningschefen på regeringskansliet, Jan Lindahl, som både går i spetsen för förslaget och som ensam skall godkänna listan över förbjudna webbplatser. Som flera andra inte varit sena att påpeka är ju det […]

Ett litet steg snett framåt

Så har då Centerpartiet bitit i det sura äpplet och svängt om i sin hjärtefråga kärnkraften, och regeringen står därmed enad bakom en ny energipolitik. En energipolitik där förbudet mot att bygga nya kärnkraftsreaktorer hävts. Och en energipolitik där samtliga miljömål ligger i linje med EU:s krav (eller en eller några få procentenheter högre). Som […]