Sanna ord

by Andreas

Sketch everything and keep your curiosity fresh

Sketch everything and keep your curiosity fresh.” Sanna ord, och det enda sätt som fungerat för mig när det gäller att skaka av sig så kallad “artist’s block” (teckningsblockering?). Börjar man ett konstverk med allt för stort allvar och allt för hög ambitionsnivå är risken uppenbar att man begränsar sin kreativitet och får slåss med sin prestationsångest. Ett slag som kan vara förlorat innan man ens börjat.