Maiburogu

Utbränd japansk översättare och tecknare

Tag: tester

Personlighetstest

Advanced Global Personality Test Results Extraversion |||||||||||||||| 63% Stability |||| 16% Orderliness |||||||||||||||||| 76% Accommodation |||||||||||||||||||| 83% Intellectual |||||||||||||||| 70% Interdependence |||||||||||| 50% Mystical |||| 20% Materialism |||||| 30% Narcissism |||||||||| 40% Adventurousness |||| 20% Work ethic |||||||||||||| 60% Conflictseeking |||||| 30% Need to dominate || 10% Romantic |||||||||||||||||| 80% Avoidant |||||| 30% Anti-authority |||| […]

Ett trevligt personlighetstest

Via Jonas hittade jag ett mycket trevligt personlighetstest på MyPersonality.info. Faktiskt ett av de bättre personlighetstest jag provat på. Det identifierade min personlighetstyp som ISTJ – The ”Examiner”. Det låter rimligt. Tror jag 🙂 ISTJs are responsible, loyal and hard working. They have an acute sense of right and wrong and work hard at preserving […]