Klimatkompensation (trots allt) ett steg i rätt riktning

Sveriges Radio P1:s Vetandets värld rapporterade idag om den växande marknaden för kommersiell klimatkompensation: Den frivilliga utsläppsmarknaden har trefaldigats under ett år. Många företag väljer att klimatkompensera. Tanken är att man ska minska utsläpp i tredje världen istället för att ändra sin verksamhet här i Sverige. Programmet höll sig föredömligt neutralt och opartiskt, och avstod […]