Personlighetstyper och MBTI

by Andreas

Jag går på en kurs just nu, anordnad av Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Inte en kurs i hur man fyller i ett CV, tack och lov, utan något mer intressant, nämligen en kurs i personlig utveckling och självkännedom, riktad till långtidssjukskrivna och långtidsarbetslösa som en hjälp att finna rätt väg tillbaka till arbetsmarknaden. Har man varit utan jobb länge, eller om kroppen sätter begränsningar som gör det omöjligt att gå tillbaka till den sorts arbete man hade tidigare, kan lite råd och vägledning om möjliga karriärvägar vara bra. Som ett led i denna kurs har vi bland annat fått göra ett personlighetstest kallat Myers-Briggs Type Indicator (MBTI®).

MBTI är ett av världens mest använda personlighetstester, och även fast jag gjort enklare versioner av testet på nätet innan så var det här första gången jag fick göra det “på riktigt”. Testet, som bygger på psykiatern Carl Gustav Jungs teorier och som senare utvecklades vidare av amatörpsykologerna Isabell Myers och Katherine C Briggs, delar in människor i 16 personlighetstyper, som fås fram genom att kombinera fyra stycken paralternativ. Som kan ses på bilden nedan består alternativen av Extrovert eller Introvert, Sinnesförnimmelse eller Intuition, Tanke eller Känsla, samt Bedömning eller Perception. Man väljer det alternativ i paren som bäst stämmer in på en, och naturligtvis finns utförliga beskrivningar av alternativen att tillgå. Ingenting är ju helt svart eller vitt och alla människor kan naturligtvis inte till 100% delas in snäva grupper, men testets resultat ger ändå en god personlighetsapproximation och kan ge ökad självinsikt.

MBTI-kategorier

Samtliga versioner av testet kategoriserar mig som personlighetstypen INTJ, alltså Introvert + Intuition + Tanke + Bedömning. Jag var inte helt övertygad (jag funderade på om jag ändå inte var ISTJ), men efter att ha studerat litteraturen inser jag att testen tycks ha haft rätt och att INTJ faktiskt är det som stämmer in bäst på mig.

Vad kännetecknar då en INTJ? kanske ni då undrar, om jag får ställa en retorisk fråga. Jo, INTJ är relativt tystlåtna problemlösare. Logiska, strukturerade, analytiska och ofta perfektionistiska människor, ständigt törstande efter kunskap. Fungerar i grupp men föredrar att arbeta ensamma, dels eftersom de inte vill riskera att andra ej skall leva upp till deras höga krav, men också beroende på att social interaktion kan verka utmattande. Deras svagheter då? Jo, de kan vara lite osociala eftersom de kan ha svårt att förstå sociala regler och signaler, deras prioritering av logik framför känsla gör att de kan uppfattas som kalla och lite okänsliga, och deras förkärlek för struktur och ordning kan medföra att de har svårt att hantera oväntade händelser och osäkra situationer.

Även fast jag försökt jobba på min sociala sida så stämmer allt detta förbluffande väl in på mig. rodna