Personlighetstyper och MBTI

Jag går på en kurs just nu, anordnad av Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Inte en kurs i hur man fyller i ett CV, tack och lov, utan något mer intressant, nämligen en kurs i personlig utveckling och självkännedom, riktad till långtidssjukskrivna och långtidsarbetslösa som en hjälp att finna rätt väg tillbaka till arbetsmarknaden. Har man varit […]