Denna ständiga rädsla för att inte duga

Jag kan vara väldigt ängslig av mig. Rädd för att skriva eller teckna eller över huvud taget posta något som inte alla tycker om. Rädd för att inte få någon respons alls, eller få negativ, spydig eller rent utav hatisk sådan. Helt enkelt rädd för att inte duga, i verkliga livet så väl som på […]