Välkommen till Norrland, cowboy!

Jo, jag vet att jag generaliserar och ger uttryck för såväl fördomsfullhet som elitism (inte illa pinkat för någon från socialgrupp 3!). Och att Dalarna bara med nöd och näppe hör till norrland. Och att det jag nu generaliserar över kanske i praktiken gäller större delen av landet, men… oj, vad flytten till min uppväxtstad […]