Kläderna gör kvinnan

Att kläderna gör mannen är väl ett erkänt och kanske sant begrepp, men klädesplagg spelar som bekant ingalunda en liten roll även när det kommer till kvinnors attraktionskraft. Nu menar jag inte att kvinnan på bilderna ovan är oattraktiv i sig själv – det insinuerar jag inte – utan jag vill snarare fokusera på vad […]