Ekonomihögskolan i Lund, eller: Var är den ekonomiska debatten?

Som gammal lundastudent, vid bland annat Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, ställde och ställer jag mig ofta frågan: Var är egentligen den politiska debatten kring de ekonomiska studierna? Den ekonomiska politiken är en av politikens hörnstenar – och bör enligt mig ha den kanske viktigaste platsen i varje partis partiprogram, då en väl fungerande ekonomi väl […]