Recension: Att välja glädje

by Andreas

Att välja glädje, av Kay Pollak.

Låt mig säga på en gång att det här troligtvis är den bästa och mest givande bok jag någonsin läst. Den har hjälpt mig, och gjort mitt liv bättre. Det är stora ord, men inte desto mindre sanna.

Pollak regogör här för hur man kan leva ett liv mer fyllt av lycka, närvaro och kraft – hur man blir mästare över sitt eget liv – och hur man i möten med andra människor kan lära sig mer om sig själv. Huvudbudskapet är att man genom ökad självkännedom och rationellt tänkande kan söka ändra sina känslor, ens emotionella respons. Vad som sker sker, men vi behöver inte vara slavar under våra negativa känslor, och känslorna är inte bortom vår kontroll. Känslor uppkommer inte av en slump utan är ett resultat av våra – ibland undermedvetna – tankar. Lär vi oss tänka mer rationella, positiva och förstående tankar så kommer också våra känslor att börja spegla dessa.

Språket är klart, tydligt och sakligt utan att på något sätt kännas tråkigt. Det är tydligt att stor möda har lagts på att föra fram bokens budskap på ett så pedagogiskt och effektivt sätt som möjligt: kapitlen är korta, och texten känns extra luftig och lättläst tack vare att Pollak skjutit in små sammanfattningar och visa ord med jämna mellanrum hela texten igenom. Ett eller ett fåtal stycken följs alltid av en av dessa koncentrerade punkter. Detta är dock inte en bok man streckläser från pärm till pärm; varje stycke och varje kapitel finns där av en anledning, och läsaren måste – och uppmuntras – tänka igenom budskapet ofta och ta regelbundna pauser.

Pollak uppvisar vidare ett berömvärt tålamod, utan att någonsin verka självgod eller predikande. Det känns att han har skrivit en bok som han kan ha lika mycket nytta av själv som andra läsare kan, och han avslöjar också att han själv ofta återvänder till boken för att påminna sig om de lärdomar den innehåller.

Jag rekommenderar helhjärtat denna bok till alla som känner att de vill känna mer kontroll över och framförallt mer glädje i sina liv och på köpet lära sig en massa om dem själva. Jag rekommenderar den för den delen också till alla andra, då jag är övertygad om att den här boken innehåller många korn av vishet som kanske ännu inte hittats på egen hand.

Se er inte som offer för yttre faktorer, omständigheter och människor. Ni är själva mästare över era egna liv, och ni kan fylla era liv med mer glädje än ni visste var möjligt.

[5/5]Betyg: Fem av fem.

Kan exempelvis köpas hos AdLibris.

Här kan du hitta vad andra bloggare skriver om Att välja glädje – En bok om att få ett bättre liv av Kay Pollak