Installationsproblem med World of Warcraft i Vista

by Andreas

Installationsskärm Att installera World of Warcraft en första gång var inga som helst problem, utan allt gick föredömligt smidigt. När jag igår skulle ominstallera spelet stötte jag dock på större problem än jag någonsin hade kunnat förutse. Installationen stannade på runt 98% med ett felmeddelande angående hanteringen av en eller flera kataloger/filer, samt den kryptiska felkoden ”ConflictManager::ResolveConflicts/1”. Trots upprepade ominstallationsförsök med olika säkerhetsinställningar var resultatet alltid i stort sett detsamma, med samma felkod. Att köra installationen som administratör hjälpte inte, och inte heller hjälpte det att ändra rättigheterna på installationskatalogen, stänga av antivirusprogrammet eller att stänga av Vistas UAC. Mycket märkligt. En titt på internet visade att jag absolut inte var ensam i min olycka.

Efter idel surfande och åtta ominstallationsförsök(!) hittade jag till slut lösningen här. Problemet rör visst Vistas högt ställda säkerhetsinställningar trots allt, men lösningen är enkel: Om inget annat hjälper: starta om Vista i felsäkert läge (med nätverk) och kör därefter installationen som vanligt. När installationen är färdig kan datorn startas om i normalt läge igen.

Alltså:

  1. Starta om datorn.
  2. När Vista börjar laddas tryck på F8 några gånger tills du får upp Vistas startmeny.
  3. Välj att starta Vista i felsäkert läge med nätverk.
  4. Installera World of Warcraft som vanligt.
  5. När installationen slutförts: starta om datorn som vanligt.
  6. Klart!