Energinyheten som halkade bort

by Andreas

SVT.se gick igår söndag att läsa följande:

Bostäderna i Karlshamn i Blekinge värms upp av spillvärme från Mörrums bruk. Ägaren Södra Cell säger sig kunna leverera värme också från sina övriga massabruk – [värme]energi motsvarande en kärnkraftsreaktor – men får inte.

Här talar vi alltså om enorma mängder värmeenergi som tillåts gå till spillo, helt i onödan. Energi som om den togs tillvara, inte bara från företaget Södra Cells anläggningar utan potentiellt från anläggningar över hela landet, skulle innebära en fantastisk effektivisering som skulle kunna hjälpa till att spara stora mängder pengar, energi och i förlängningen miljöpåverkan. Viktigt, inte minst med tanke på klimatkrisen. Kanske skulle spillvärmen från en stor mängd fabriker också kunna tas till vara. Den potentiella energi- och miljövinsten är svindlande! Man får hoppas att liknande energisparande initiativ inte hindras i Tyskland och andra länder, med sina kolkraftverk.

nyhetsklippMen vad hände egentligen med den här nyheten? Jo SVT förärade den inte ens med en egen sida (till skillnad från i stort sett alla andra nyheter de lägger upp), så efter ett knappt dygn hade den halkat av förstasidan och försvunnit ut på elektronernas soptipp, och inga andra medier plockade heller upp den.

Beklagligt.