Skådespelet fortsätter, men publiken har lämnat lokalen

by Andreas

Jag lyssnar på P1, och hör att Mona Sahlin och Thomas Östros fortsätter pressa statsministern att lova att han aldrig och under några som helst omständigheter kommer att styra genom stöd från Sverigedemokraterna, aktivt eller passivt. Snygg respekt för demokratins spelregler Socialdemokraterna! Det vore ju alldeles förfärligt om ett demokratiskt valt parti skulle få delta på lika villkor!

Jag är inte Sverigedemokrat, jag håller inte med om deras politik och jag bryr mig inte om ifall deras led rymmer en del direkta dumheter – de har lika stor rätt att behandlas respektfullt som vilket parti som helst! Att hota med utfrysning av dem är en skymf både mot demokratin och mot de som faktiskt röstat på dem.

Socialdemokraternas rop på bojkott (och Vänsterpartiets ovilja att ta klart avstånd från ickedemokratiska vänsterextremister), allmänna självgodhet och uppenbara tro att demokratin bara behöver respekteras när det passar dem, äcklar mig.

Med Socialdemokraternas attityd och sänke till ledarskap (Sahlin och Östros, som alla jag känner håller med om att är lika okarismatiska och direkt obehagliga båda två) är det inte undra på att folket vänder dem ryggen. Förhoppningsvis kan ytterligare en valförlust leda till den välbehövliga förnyelse och utrensning i partitoppen som partiet så väl behöver för att jag skall kunna rösta på dem. Det som utlovades men tyvärr aldrig kom efter förra valförlusten.

P.S.: Alliansen tycks vinna utan problem. Kosta på dig att lägga din röst på Piratpartiet du också – de behövs i riksdagen och de behöver alla röster de kan få! 🙂