Camilla Lindberg stärker min tro på mänskligheten

Med sin artikel på Newsmill stärker den folkpartistiska riksdagsledamoten Camilla Lindberg min tro på mänskligheten. Egentligen borde det Lindberg skriver inte vara något uppseendeväckande: att jämställdhet inte alltid borde handla om att fokusera på de områden där kvinnor behandlas orättvist och befinner sig i underläge, utan om att också uppmärksamma de problem män ställs inför. […]