Maiburogu

Utbränd japansk översättare och tecknare

Tag: prostitution

Ett politiskt beställningsjobb

Utredningen om sexköpslagens effekter har lagt fram sitt betänkande, läser jag idag i en artikel om sexköpslagsutvärderingen på Newsmill. Regeringen beställde en utredning som inte fick ifrågasätta själva sexköpslagen utan bara skulle bekräfta dess effektivitet och ge förslag på straffskärpningar, och det är också precis vad man fått. En utredning som erkänner att man inte […]

Avkriminalisera prostitutionen

Ämnet prostitution är som regel ett väldigt kontroversiellt och känsligt område. Prostitutionsförespråkare möts som regel av känslostormande fördömanden, med budskapet att prostitution är förtryck, att alla horor är offer och/eller utsatta för trafficking, att de ofta har missbruksproblem samt att (nästan) ingen av dem säljer sex av egen fri vilja. Med andra ord: att myten […]

Höger, vänster eller mitt emellan

När jag läser Blogges översiktliga genomgång över alliansregeringens år vid makten blir jag, som så många gånger tidigare, påmind om att jag – troligtvis likt de flesta andra väljare – inte kan finna mig klart tillrätta på vare sig den högra eller den vänstra planhalvan av det politiska spektrat. Mina politiska åsikter är helt enkelt […]