Maiburogu

Utbränd japansk översättare och tecknare

Tag: psykologi

Personlighetstyper och MBTI

Jag går på en kurs just nu, anordnad av Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Inte en kurs i hur man fyller i ett CV, tack och lov, utan något mer intressant, nämligen en kurs i personlig utveckling och självkännedom, riktad till långtidssjukskrivna och långtidsarbetslösa som en hjälp att finna rätt väg tillbaka till arbetsmarknaden. Har man varit […]

Recension: Varför mår vi så dåligt när vi har det så bra?

Varför mår vi så dåligt när vi har det så bra? Vi lever i ett av världens rikaste länder, där alla mätbara parametrar som utbildning, hälsa, ekonomi och jämställdhet bara pekar uppåt – hur kommer det sig då att allt fler bara tycks bli allt olyckligare och mer deprimerade? Ja detta är frågor som läkaren […]