Automatisk gratis-backup av WordPress

Ett besynnerligt problem med bloggplattformen WordPress är dess avsaknad av inbyggd säkerhetskopiering. Visst, det går att manuellt “exportera” bloggen till en fil, men det enda man får då är en kopia av databasen, och databasen innehåller bara bloggens inlägg och kommentarer i textformat – inte ens bilder, layout (tema) eller plugins. Vill man ta kopior […]