Förklaringen till att folk har “allt mindre tid”

by Andreas

staffanburenstamlinder

Jag har just fått hem och börjat läsa i en bok som intresserat mig ända sedan jag först hörde talas om den: Den rastlösa välfärdsmänniskan, av Staffan Burenstam Linder (1931-2000), professor i nationalekonomi, rektor vid Handelshögskolan i Stockholm och f.d. handelsminister bland annat. Jag är medveten om att det här är stora ord och att jag bara precis börjat läsa i boken, men jag tror att det här mycket väl kan vara en av de viktigaste böckerna i modern tid. Burenstam Linder ger nämligen svar på frågan varför stressen i samhället bara ökar och ökar trots att vi är rikare än någonsin.

Den store nationalekonomen John Maynard Keynes hävdade i början av 1930-talet att den ekonomiska utvecklingen skulle leda till att de knapphetsproblem människan tidigare stått inför på sikt skulle försvinna; att den ständiga ökningen av inkomster och välfärd skulle leda till att människan i framtiden bara skulle behöva jobba några få timmar i veckan, och kunna ägna nästan hela sin fria tid åt läsning och annan rekreation. Som vi alla vet har så inte blivit fallet. Folk klagar ständigt över att tiden inte räcker till. Och Burenstam Linder hade förklaringen.

Ju rikare vi blir, desto mer stressade och rastlösa tycks vi bli. Tidsbrist är ett av nutidens största gissel. Trots att det rimligen borde vara tvärtom. Borde inte det ökade välståndet leda till att vi får ökad tid till avkoppling, lek, umgänge och rekreation?

Denna paradox är utgångspunkten för Staffan Burenstam Linder briljanta analys i Den rastlösa välfärdsmänniskan, som publicerades första gången redan 1969.

Eftersom vi blir alltmer effektiva och produktiva på jobbet vill vi också öka produktiviteten på fritiden. Därför skaffar vi oss alltfler konsumtionsvaror, i syfte att använda varje tidsenhet mer effektivt. Detta leder i sin tur till ett ökat behov av underhåll med en ökad tidsbrist som följd.

Med andra ord: allt eftersom vi blir mer produktiva och får allt mer arbete gjort när vi jobbar, vill vi – medvetet eller omedvetet – få lika mycket avkoppling/rekreation gjort på vår fritid. Vi sitter inte bara en kväll och läser en bok – vi läser en bok, sneglar på tv:n, har radion på i bakgrunden och kollar regelbundet vår mail.

Den här boken är en modern klassiker som förtjänar långt mer uppmärksamhet än den fått. Den är oerhört viktig, och dess budskap är något vi och vårt samhälle skulle må bra av att reflektera över. Slutligen en liten tankeställare:

produktiv