Maiburogu

Utbränd japansk översättare och tecknare

Tag: ordning och reda

Avstängning en bra och självklar sista utväg

Utbildningsminister Jan Björklund (FP) fortsätter sitt korståg för ordning och reda i skolan. Gott så. Alliansregeringen är nu överens om att elever i grundskolan ska kunna tilldelas en skriftlig varning, och en rektor ska också få rätt att stänga av grundskoleelever i max en vecka, och vid högst två tillfällen per kalenderhalvår "om det är […]

Strikta skolregler minskar den sociala snedrekryteringen

Dick Erixon skriver om något som jag finner mycket tänkvärt, nämligen att slapphet och brist på krav från skolans sida kan leda till ökad social snedrekrytering. En slapp skolmiljö med brist på tydliga regler och ramar kan skapa en otydlig och förvirrande studiemiljö som inte främjar gott lärande, och det blir då de elever som […]

Höger, vänster eller mitt emellan

När jag läser Blogges översiktliga genomgång över alliansregeringens år vid makten blir jag, som så många gånger tidigare, påmind om att jag – troligtvis likt de flesta andra väljare – inte kan finna mig klart tillrätta på vare sig den högra eller den vänstra planhalvan av det politiska spektrat. Mina politiska åsikter är helt enkelt […]

Nyhet: Dödligt våld kan vara dödligt

Jag förstår faktiskt inte hur det kan velas så med stenkastande ”demonstranter”, var än de sticker upp sin fula nuna. Nu senast i de kravaller i Grekland som media nu rapporterat om i en dryg vecka.Istället för att kraftfullt fördöma dem hörs mest vaga beklaganden och hänvisningar till att kravallernas omedelbara orsak står att finna […]