Avstängning en bra och självklar sista utväg

by Andreas

bild

Utbildningsminister Jan Björklund (FP) fortsätter sitt korståg för ordning och reda i skolan. Gott så. Alliansregeringen är nu överens om att elever i grundskolan ska kunna tilldelas en skriftlig varning, och en rektor ska också få rätt att stänga av grundskoleelever i max en vecka, och vid högst två tillfällen per kalenderhalvår "om det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero", skriver SvD och DN.

Strålande, säger jag! Avstängning måste vara en möjlig åtgärd för skolan i svåra fall. Det stora flertalet skall inte behöva lida för några få rötäggs missgärningar. Jag har svårt att förstå hur det inte kan vara möjligt redan idag.

Jag hoppas dock att skolan också får tillräckligt med resurser för att kunna ge både bråkiga och övriga elever det stöd de behöver. Jag är för en väldigt restriktiv användning av skattepengarna, men så vitt jag kan minnas skars det ner fruktansvärt mycket på skolkuratorer, lärare etc. under 90-talskrisen (och jag har inte hört att skolan skulle ha fått mer pengar sedan dess), vilket säkerligen ställer till med onödigt lidande än idag.