Maiburogu

Utbränd japansk översättare och tecknare

Tag: skolan

Äckliga religiösa slem

Ja, det är svårt att skriva en rubrik utan svordomar när man är så förbannad. Om ni undrar varför kan ni ta en titt på den nyupplagda, fullkomligt vedervärdiga artikeln Sexualundervisningen är propaganda för promiskuitet på Newsmill, författad av Mohamed Omar, som titulerar sig själv islamistisk författare. Kortfattat går artikeln ut på precis det som […]

Avstängning en bra och självklar sista utväg

Utbildningsminister Jan Björklund (FP) fortsätter sitt korståg för ordning och reda i skolan. Gott så. Alliansregeringen är nu överens om att elever i grundskolan ska kunna tilldelas en skriftlig varning, och en rektor ska också få rätt att stänga av grundskoleelever i max en vecka, och vid högst två tillfällen per kalenderhalvår "om det är […]

Strikta skolregler minskar den sociala snedrekryteringen

Dick Erixon skriver om något som jag finner mycket tänkvärt, nämligen att slapphet och brist på krav från skolans sida kan leda till ökad social snedrekrytering. En slapp skolmiljö med brist på tydliga regler och ramar kan skapa en otydlig och förvirrande studiemiljö som inte främjar gott lärande, och det blir då de elever som […]