Maiburogu

Utbränd japansk översättare och tecknare

Tag: alkohol och droger

Viktigt att alkoholens effekter uppmärksammas

Inte för att låta som en tråkmåns och rabiat nykterist, men jag tror det vore bra om alkoholens risker och effekter på människor och samhälle hade en mer fast plats i samhällsdebatten. Alkohol ses – kanhända med rätta – som en rätt så naturlig del av samhället, och den nyttjas till mycken glädje av allt […]

Den problematiska alkoholen

Jag kom att tänka på problematiken med en allt för hög alkoholkonsumtion när jag hörde Sveriges Radio P4 rapportera kring ämnet igår. Då jag inte druckit en droppe alkohol på två år, och dessförinnan bara drack någon centiliter om året i genomsnitt, skulle jag inte påstå att jag har ett alkoholproblem per se, men jag […]