Viktigt att alkoholens effekter uppmärksammas

by Andreas

Flaming_Moe

Inte för att låta som en tråkmåns och rabiat nykterist, men jag tror det vore bra om alkoholens risker och effekter på människor och samhälle hade en mer fast plats i samhällsdebatten. Alkohol ses – kanhända med rätta – som en rätt så naturlig del av samhället, och den nyttjas till mycken glädje av allt från vuxna till (tyvärr) barn, men dess negativa effekter är också stora.

SR P1:s Kaliber rapporterade i sitt senaste program bland annat om Ulrika Granns – forskare på kriminalvården och rättsmedicinalverket – forskningsresultat från sin doktorsavhandling. Hon fann bland annat att

[det] var en 13-faldig riskökning för att begå en våldshandling inom 24 timmar från det att de druckit alkohol. […]

Dessutom såg hon att alkoholen stack ut jämfört med andra droger som hasch, amfetamin och benzodiazepiner – till exempel rohypnol. Ingen av de drogerna kom i närheten av att framkalla våld i så stor utsträckning som alkohol. Och tvärtemot vad många tror gjorde kombinationen alkohol-rohypnol inte försökspersonerna mer våldsamma än bara alkoholen ensam.

Kaliber noterar också hur lite alkoholen uppmärksammas i nyhetsrapporteringen, trots att det visar sig att den stora majoriteten av våldet i samhället – både vardagsvåld och de allra grövsta våldsbrotten – begåtts under alkoholpåverkan. Alkoholens negativa effekter är alltså ingalunda negligerbara.

DN tar upp programmet här.

SVT, DN och Aftonbladet rapporterar dock samtidigt att alkoholkonsumtionen tycks minska något bland de unga. Även fast denna förändring kan vara både liten och tillfällig är det dock positiva nyheter. Jag hoppas dock att den samhälleliga rapporteringen och fokuseringen på alkoholens och övriga drogers skadeverkningar kommer att skärpas kraftigt.

Lite alkohol kan ibland vara trevligt, men majoriteten av svenskarna, barn som vuxna, tycks på det hela ha en tämligen ogenomtänkt syn på drogen.