Nationaldagen: En dag för gemenskapsbyggande

Så har då nationaldagen kommit och gått. Vissa må tycka att vi klarar oss utan den och andra att den hade passat bättre på Midsommar, men jag är hur som helst glad att vi har en och att vi åtminstone har börjat försöka fira den. Jag minns hur ansträngd relation folk – och då kanske […]