Lägg ner Konstfack

by Andreas

konstfack

Lägg ner konstfack! Eller rensa åtminstone ut i dess ledning. Inte nog med skandalen där en konstfackstudent som en del i sitt examensarbete spelade självmordsbenägen, togs till psykakuten av polis, sparkade, skrek, tvångsmedicinerades och skrämde både personal och andra patienter häromsistens – nu är man i blåsväder igen: nu uppdagas det nämligen att en annan konstfackstudent i sitt examensarbete vandaliserat en tunnelbanevagn och chockat sina medresenärer.

Svartklädd och maskerad klottrade studenten ner vagnen på både in- och utsidan och krossade dessutom en av fönsterrutorna – allt inför folks chockade ögon. Hela spektaklet videofilmades, och bilderna visades sedan på en konstutställning. SL kräver nu 100 000 kronor för saneringskostnaderna, och en kraftfull ursäkt. “En nedsprejad tunnelbanevagn är skadegörelse, inte konst” hävdar kulturministern, vilket är en helt förståelig ståndpunkt. Konstfacks ledning stödde studenten i den förra skandalen, men den här gången är man uppenbarligen mer självkritisk.

Jag tycker dock inte att lite självkritik räcker för att släta över den här skandalen. Den uppenbara omdömeslöshet man visat tyder på att något gått fundamentalt över styr i Konstfacks ledning. Man tycks tro att man står helt över samhällets lagar. Jag är själv hobbytecknare och anser att konst skall få provocera och bryta mot såväl normer som lagar, men bara till en viss gräns. Själv anser jag att den gränsen går vid när man:

  • vandaliserar och förstör, och
  • utsätter förbipasserande och oinsatta människor för obehag.

Att vandalisera tunnelbanevagnar och/eller utsätta oskyldiga medmänniskor för chockerande beteenden är inte konst, det är lagvidrigt. Lägg ner Konstfack eller ersätt dess ansvariga.

Slutligen: Dra ner konstanslagen när ni ändå är igång. Det kan inte vara rimligt att de konstnärliga utbildningarna tillhör de dyraste inom högskolan. Lär för all del studenterna att måla, teckna, skulptera och skapa riktig konst, men där tycker jag gränsen går för vad samhället skall bekosta – resten tycker jag de kan bekosta ur egen ficka. Viktigare än så tycker jag faktiskt inte att konstnärerna är för samhället i stort, inte jämfört med läkare, ingengörer etc.