Tänk på vad du tänker på

by Andreas

think

“Tänk på vad du tänker på.” är något som handledaren på den kurs jag för närvarande deltar i alltid återkommer till. Och det är så sant som det är sagt. För se däri ligger grunden till såväl kognitiv beteendeterapi (KBT), som till mindfulness och positivt tänkande. Över huvud taget innehåller den där korta meningen ett nödvändigt verktyg för alla som vill uppnå något slags djupare självinsikt.

Observera vilka tankar som far igenom ditt huvud. Bli uppmärksam på dem. Välj sedan om du vill reagera på dem och genomsvallas av de känslor som de ger upphov till – positiva som negativa – eller om du bara låter dem passera och försvinna lika snabbt som de kom.

I kognitiv beteendeterapi observerar man dem, och om man bedömer dem vara skadliga för en, eller att de för en i en icke önskvärd riktning, granskar och ifrågasätter man dem utifrån logik och rimlighet. På detta sätt kan man få hjälp att göra sig av med tankemönster och beteenden som orsakat en problem – allt från stress till fobier av olika slag.

I mindfulness finner man lugn och ro genom att bara observera tankarna, och förhålla sig helt passiv till dem. Man vilar – mediterar om man så vill – och håller sinnet lugnt och öppet. Man bara låter tankarna komma och gå, utan att döma eller värdera, och utan att jaga upp sig. Ens sinne är som ett ljust och luftigt rum där tankarna kommer in genom ett fönster och passerar ut genom ett annat.

I positivt tänkande observerar man tankarna, och kommer det en negativ tanke så granskar man den. Skärskådar den. Och i de fall den inte är en till godo: förkastar den. Man skall naturligtvis inte finna sig i situationer man mår dåligt av i onödan (som att stå ut med mobbing eller att stanna kvar i ett skadligt förhållande), men finner man att vissa tankar bara får en att må dåligt utan att det kommer något gott av dem (som att bli förbannad på sina medtrafikanter) så kan man välja att förkasta de tankarna, eller kanske ändra dem till något gott.

Väldigt förenklat sagt.

Det första steget är hur som helst alltid att bli medveten om ens tankar. Att observera dem.

Man måste inte ta tankar och därav resulterande känslor som givna, och leva som en slav under dem. Tankar och känslor är en del av oss, det är sant, men de är inte hela oss. Vi är också vilka tankar vi väljer att ta till oss och agera på. Observera. Granska, om du vill. Välj, om du vill och förmår. Reagera och handla, om du vill. Även fast det inte alltid är lätt så har vi faktiskt större valfrihet än vi ibland tror. Och allt börjar med att du tänker på vad du tänker på.