Sveriges Radio vinklar om mangaförbuds… barnporrlagen

by Andreas

090614

Jag höll nästan på att sätta morgonteet i halsen när jag hörde vilket oerhört vinklat inslag om barnporrlagen och om Piratpartiets inställning till denna som Sveriges Radio sänder idag.

Man nöjer sig med att konstatera att Piratpartiet eftersom man är mot inskränkningar i informationsfriheten vill “legalisera innehåll av barnporr”, vilket ju onekligen låter väldigt utmanande, men låter bli att relatera detta till vad jag och många andra ser som betydligt viktigare, nämligen att man vill ändra definitionen av barnpornografi så att den bara gäller material på riktiga barn och inte – som nu – också teckningar och andra rena fantasiskapelser. Dessutom har man uppenbarligen inte förstått skillnaden mellan legalisering och avkriminalisering.

Inslaget kan misstolkas som att Piratpartiet bara är något slags informationsfrihets-extremister villiga att offra stackars små barn på yttrandefrihetens bål, när man ju i själva verket bara vill stå upp för – vad som borde vara – självklarheter. Riktiga övergrepp skall ju fortfarande vara olagliga, riktiga missförhållanden skall rapporteras och beivras och riktig barnpornografi skall ju alltjämt vara förbjuden att sprida. Helt tokigt vore det ju annars. Här handlar det bara om att våra lagar skall vara effektiva och sakliga.

Vi ser över lag att barnporr tyvärr har använts som en murbräcka mot det öppna samhället. Så fort man använder det ordet kan man få igenom vilka toklagar som helst,

som Piratpartiets ledare Rick Falkvinge mycket riktigt påpekar.

EDIT: Jag ser nu att Rick Falkvinge precis påpekat hur fel han tolkades. Bra.

För vidare läsning se exempelvis: